Priser

Fast pris all inclusive.

Inkluderet i prisen er bogføring, momsregnskab, lønsum, lønsystem, årsregnskab, selvangivelse.
 
Support per telefon og email. Møder efter behov.
 
 
Weppenaar smba | CVR: 31329469 | Kollerødvej 14, 3450 Allerød  | Tlf.: 26199239 | ap@alwp.com