Regnskab


Rådgivning og undervisning:
Regnskab, bogføring og økonomistyring

Bogføring: Daglig bogføring, på basis af bilag eller kassekladde

Budgetter: Efter behov

Løn: Lønudbetalinger via et lønsystem, så løn liver udbetalt til tiden og løndata bliver indberettet

Moms: Beregning og indberetning af moms

Lønsum: Beregning og indberetning af månedsvis og årlig lønsumsafgift

Årsregnskab: Udarbejdelse af årsregnskab

Selvangivelse: Udarbejdelse af selvangivelse

Weppenaar smba | CVR: 31329469 | Kollerødvej 14, 3450 Allerød  | Tlf.: 26199239 | ap@alwp.com